ZorgFilosofie  verzorgt de studiedag "Thuis in de domeinen"

Inleiding
Een zeer praktische studiedag. Aan de hand van een casus (video en tekst) vul je het zorgleefplan in; alle domeinen komen aan bod.
Ook aandacht voor hoe je je team leert werken met het zorgleefplan. Wat zijn de voorwaarden? Hoe leer je je medewerkers denken in Domeinen? En hoe zorg je ervoor dat het zorgleefplan niet alleen iets is voor de EVV maar ook voor de verzorgenden, de gastvrouw op de huiskamer?

Implementatiemodel
ZorgFilosofie ontwikkelde een implementatiemodel waarmee het modelzorgleefplan van Actiz op een praktisch manier kan worden ingevoerd. Centraal staat hierin de onderlinge communicatie van verzorgende medewerkers en multidisciplinaire communicatie. Het modelzorgleefplan wordt een echt werkdocument, dat gebruikt wordt in de dagelijkse zorg en communicatie over de zorg.

Voor wie?
Je  bent leidinggevende, EVV of projectgroeplid. Tijdens de studiedag komen alle "ins en outs" van de invoering aan de orde, maar ook hoe continueer je de invoering. Welke keuzes kunnen er gemaakt worden? Wat zijn evaluatiecriteria? Wat zijn consequenties voor EVV, medewerkers, leidinggevenden en managers? Hoe houd je het enthousiasme levend? Hoe zorg je dat het zorgleefplan iets voor de cliënt en voor het gehele team?

Programma "op maat"
Je krijgt de gelegenheid om van tevoren je leer- en implementatiewensen kenbaar te maken. Deze wensen worden verwerkt in het programma.

De ochtend
- Het Zorgleefplan. Aan de hand van een casus (video en tekst) wordt een zorgleefplan ingevuld. Alle domeinen komen aan bod.
- Invoeringsverhalen
De middag
- Werken vanuit een eigen casus
- Aandacht voor alle praktische vragen van de invoering en continuering aan de orde
- Toepassing op de eigen situatie

Resultaat en follow-up
Aan het eind van de dag heb je handvatten om de invoering in de eigen situatie te analyseren, te ontwerpen dan wel een verbeterplan te maken. Je krijgt tot twee weken na de studiedag de gelegenheid om je eigen invoeringstraject cq. verbetertraject via de email aan ons voor te leggen. Je krijgt hierop een uitgebreide reactie.

Meer informatie over
ZorgFilosofie? Klik hier!
Meer informatie over de studiedag

Bel 06 4172 3180
of mail naar info@zorgfilosofie.nlFree counter and
web stats