Veranderen met visie

De eerste stap is de verinnerlijking van de visie die aan de verandering (zorgleefplan, belevingsgerichte zorg, vraagsturing etc.) ten grondslag ligt. Dit doen we als volgt: we vragen je terug te gaan naar je eigen motivatie, je eigen inspiratiebronnen. Daarna zet je de stap om de beoogde verandering vanuit deze persoonlijke inspiratie uit te dragen. Dit is een krachtige manier om de verandering visionair en geïnspireerd te kunnen uit dragen. Het helpt jou als leidinggevende bij je Leiderschap.
De bijeenkomst duurt één dag. Er wordt van je gevraagd je voor te bereiden aan de hand van lees- en praktijkopdrachten. Voorafgaand aan de dag doe je enkele praktijk- en reflectieopdrachten.

Deze dag wordt in company en bij open inschrijving gegeven.
Het Zorgleefplan, van individuele naar collectieve kwaliteit!