Training on the job
Het plan is klaar! Aan de slag! Het team achter De Verandercirkel ondersteunt je op praktische wijze direct op de werkplek. De docent loopt mee en gaat met je in gesprek.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Training on the job gaat vergezeld met enkele gezamenlijke bijeenkomsten met je collega’s. De eerste gezamenlijke bijeenkomst staat het model centraal voor timemanagement bij veranderingsprocessen. Je leert hoe je je tijd zo in kunt delen dat het plan gaat werken. Je oefent met dit model. 
De docent loopt daarna met je mee in de praktijk. In individuele gesprekken reflecteer je op jouw bijdrage aan de verandering. Je leert een evenwichtige mix van sturing en inhoudelijk leiderschap toe te passen. Dat wil zeggen: richting geven, betrokkenheid creëren, maar ook resultaten boeken. De training on the job wordt afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst.

Uit de nieuwsbrief van okt '08:
"Je leert meer van je werk dan van een dure cursus"
Neem een voorbeeld, een coach of training on the job
De Volkskrant kopte met deze tekst op de forumpagina van 7 augustus 2008. Heel in het kort: nieuwe leidinggevenden leren basisvaardigheden in een cursus, maar al snel leer je veel meer van je praktijk dan van een cursus. Neem bijvoorbeeld de invoering van vraagsturing: de beste case is je eigen praktijk. Je maakt van je ervaringen een leerervaring door er met een ander over te reflecteren.
Het artikel sluit naadloos aan op de werkwijze van ZorgFilosofie: zo veel cursus als onvermijdelijk en zoveel coaching of training on the job als mogelijk!!! ZorgFilosofie gebruikt de methodiek van Training on the job bij diverse onderwerpen zoals: werkdruk en timemanagement, de cliëntbespreking, het multidisciplinaire overleg, het functioneringsgesprek.
Je kunt het volledige krantenartikel lezen door hier te klikken.
Spreekt deze werkwijze je aan? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden in jouw werk, in jouw organisatie.