ZorgFilosofie organiseert regelmatig studiedagen voor leidinggevenden
Een studiedag kan een prima opmaat zijn voor de implementatie van een verandering. Iedere leidinggevende weet waar het overgaat; de neuzen staan dezelfde kant op. ZorgFilosofie verzorgt inhoudelijk geïnspireerde studiedagen die het beleid zorginhoudelijke vorm geven. Enthousiasmerend, inspirerend maar vooral verdiepend!

Agenda

In 2009 en 2010 hebben we diverse studiedagen gegeven over het zorgleefplan, verandercoaching voor leidinggevenden, de invoering van zorgzwaartepakketten.

Netwerkdag voor leidinggevenden op 4 maart 2011
Voor 2011 staat er een netwerkdag voor leidinggevenden op het programma. Het onderwerp is de invoering van belevingsgerichte zorg:
Waar loop je als leidinggevende tegenaan bij vraag- en belevingsgerichte zorg? Welke pareltjes van zorg heb je meegemaakt, en waar liep het mis? Wat zijn ervaringen van collega’s en wat kan je daar van leren? Hoe kunnen we elkaar ondersteunen in ons werk? Dit zijn vragen die aan bod komen tijdens de netwerkdag ‘Samen optrekken; je staat niet alleen’ op vrijdag 4 maart 2011

De kosten voor deze dag zijn 45 euro (inclusief lunch). Opgeven kan door een mail te sturen aan info@zorgfilosofie en het bedrag over te maken op rekeningnummer 426803906 ten name van Zorgfilosofie. Na inschrijving ontvang je een bevestiging; een maand van tevoren het programma en een routebeschrijving

Opzet van de studiedagen 
Kleinschalig van opzet 
Er wordt gewerkt met een groep van maximaal 18 deelnemers. Hiermee willen we een persoonlijke sfeer bereiken, waardoor je altijd aandacht kan besteden aan je eigen situatie.
Inhoud van de dag
De ochtend is inhoudelijk van aard. Het onderwerp wordt zorginhoudelijk verdiept.
Een deel van de ochtend en de middag gaat over de invoeringsaspecten
De dag wordt afgesloten met de toepassing op de eigen situatie
Expertise
Er wordt altijd aandacht besteed aan inhoud en implementatie. We zorgen ervoor dat deze knowhow altijd aanwezig is.
Follow-up
De leidinggevende heeft tot twee weken na de studiedag de mogelijkheid een analyse/plan van de eigen situatie via de mail aan ons voor te leggen. Zij/hij krijgt daar schriftelijk feedback van ons op.

Studiedag incompany
De onderstaande onderwerpen staan vast, maar als de instelling haar beleidsintenties wil ondersteunen/voeden met een studiedag over een ander onderwerp is het mogelijk. ZorgFilosofie maakt een opzet en zoekt bijpassende docenten. Voorbeelden: vraagsturing en belevingsgerichte zorg, Planetree, familiebeleid, vrijwilligersbeleid, invoering van een zorgdossier/zorgleefplan, kleinschalig wonen etc.
Free counter and web stats