19 mei: Professionaliteit op de werkvloer
         ZorgFilosofie organiseert samen met Stichting IMOZ een studiedag

         voor leidinggevenden en opleiders in de ouderenzorg

Inleiding
Ontbreekt het bij je medewerkers aan deskundigheid in de omgang met mensen met dementie of chronisch zieken? Hebben medewerkers wel een bij- en nascholing dementie / chronisch zieke gehad en je merkt er weinig van in de praktijk? Het zijn vragen waar steeds meer leidinggevenden mee kampen.
 
Professionaliteit op de werkvloer
Maak kennis met het concept van leren door en van elkaar op een professionele wijze. Richt de communicatie in het team zo in dat oudere medewerkers hun kennis en kunde overdragen op nieuwe teamleden. De begeleiding en de communicatie zijn zo ingericht dat medewerkers zich bewust worden en ontwikkelen aan de hand van de momenten waarop ze deskundige zorg leveren.
 
Praktisch handvatten
IMOZ en ZorgFilosofie ontwikkelden instrumenten om dit leerproces vorm te geven in de praktijk. Handvatten die direct een koppeling maken met het zorg(leef)plan om op een eenvoudige en effectieve manier de kennis en deskundigheid terug te laten komen in het zorg(leef)plan.
 
Kanteling
Deze aanpak helpt mee de kanteling te maken naar zelfstandiger teams, medewerkers die beter in staat zijn keuzes te maken en deze ook te kunnen verantwoorden.
 
Doelgroep
Deze studiedag richt zich op operationeel leidinggevenden en opleidingsfunctionarissen die betrokken zijn bij de zorg voor cliënten met een psychogeriatrische dan wel somatische aandoening.
 
Programma
De dag start met een uiteenzetting over het leerlandschap van de medewerker en het team.
Welke factoren beïnvloeden het leerproces? Welke leerstijl hebben medewerkers? Hoe speel je daar op in? Hoe kun je dat structureel toepassen in het team? Hoe koppel je deze processen aan de zorg- en werkprocessen.
Daarna nemen we de tijd om de eigen situatie te analyseren en te spiegelen aan het leerlandschap van de medewerker.
Tot slot wordt gekeken welke instrumenten in uw situatie van toepassing zijn.
 
Kortom een energieke en praktische dag voor leidinggevenden en opleiders met als doel grip en sturing te verkrijgen op de verhoging van professionaliteit op de werkvloer.
Benieuwd? Vraag de volledige brochure aan.

 

Informatie
Datum: 19 mei 2011
Plaats: Conferentiecentrum ISVW, Amersfoort
Prijs: € 295