Teambuilding vanuit de inhoud van de zorg


Verzorgenden en medewerkers vinden teamontwikkeling inspirerend en motiverend als dit samengaat met zorginhoudelijke thema's. Medewerkers kunnen vanuit de dagelijkse zorgpraktijk met elkaar aan de slag voor een hechter, open communicerend team. Het is een effectieve aanpak omdat zij vanzelfsprekend gericht is op de zamenlijke doel 'de cliënt'. Het is een veilige methode om dicht bij elkaar te komen.

Neem bijvoorbeeld het werken met levensgeschiedenissen. De medewerkers gaan met elkaar in gesprek over enkele aspecten van hun eigen levensgeschiedenis. Zij leren op deze manier wat het betekent om over je leven te praten; zij ontdekken de grenzen van de privacy. Ze leren in gesprek te gaan in plaats van een lijst te vragen.


Een ander voorbeeld is het feedback geven. In dat geval kun je eerst met elkaar in gesprek over kernkwaliteiten en valkuilen. Een methodiek die je ook toepast bij bewoners/cliënten. Wat is de kernkwaliteit? Dit geeft handvatten om iemand aan te spreken op een positieve manier, maar ook om feedback te geven omdat je iemand kunt erkennen. Zo werkt het met bewoners met gedrag dat moeilijk te hanteren is ook. Kijk naar de positieve intenties van het gedrag. Pas daarna heb je handvatten om ermee om te gaan.


Het programma voor de teambuilding wordt toegesneden op de situatie van het team en de doelstellingen van de leidinggevende en de manager.