Het Veranderplan
De tweede stap is het maken van een plan waarin je beschrijft hoe je je team voorbereidt, hoe je enthousiasme en draagvlak creëert. Hoe betrek je de medewerkers zodat zij zich betrokken voelen (proces), maar dat de verandering (inhoud) ook tot stand komt?
Wij ontwikkelden een methodiek waarmee je tot een duidelijk stappenplan komt. In dit stappenplan is aandacht voor de inhoudelijke verandering, voor de teamleden en voor jouw Leiderschap. Je ontwikkelt een plan dat is toegesneden op jouw afdeling, maar dat aansluit bij de ambities van de instelling.
Dit concrete en op jouw afdeling afgestemde plan schrijf je in een tijdsbestek van twee maanden. Hiervoor kom je in totaal zij drie dagdelen bij elkaar. Tussentijds schrijf je het plan en overleg je met de docent via de e-mail. Het eindresultaat is een concreet en praktisch plan dat jou steun en houvast biedt gedurende de verandering.